Program

  • spacer

Program

KRESOWA WARSZAWA | Powązki (cz. 2) | spacer | zapisy

22.05.2022
godzina 13:00

KRESOWA WARSZAWA | Powązki (cz. 2) | spacer | zapisy

22.05.2022
godzina 13:00

  • spacer
spacer  

Drugi spacer po Starych Powązkach Tomasz Kuba Kozłowski poprowadzi tropem znanych postaci pochodzących z Wileńszczyzny, Nowogródczyzny, Polesia, Wołynia, ziemi lwowskiej, Pokucia i Podola, które zostały pochowane na Cmentarzu Powązkowskim. Odwiedzimy groby znanych naukowców, architektów, pisarzy, kompozytorów, aktorów, sportowców, dowódców, polityków i ziemian pochodzących z Kresów. Zachęcamy do zabrania lampek i zniczy, które będzie można złożyć pod miejscami upamiętnień.

❗️ Ilość miejsc została wyczerpana.



Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.