Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

15-lecie cyklu Opowieści z Kresów | spotkanie

23.06.2022
godzina 18:00

15-lecie cyklu Opowieści z Kresów | spotkanie

23.06.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

23 czerwca 2007 roku prezentacją „Kresowy tygiel narodów, religii i kultur” Tomasz Kuba Kozłowski rozpoczął trwający nieprzerwanie stały cykl spotkań. 15. rocznica to dobra okazja do podsumowania znaczącego dorobku Domu Spotkań z Historią w popularyzacji wiedzy o dziedzictwie ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Zapraszamy na ten szczególny wieczór, podczas którego nie zabraknie planów na przyszłość, konkursów i niespodzianek dla uczestników i uczestniczek. Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.