Program

  • cykle
  • spotkanie
  • online

Program

BLISKI NAM ŚWIAT | Pogranicze | online

07.07.2022
godzina 18:00

BLISKI NAM ŚWIAT | Pogranicze | online

07.07.2022
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • online
cykle spotkanie online  

Kryzysy migracyjne wywołane działaniami białoruskiego reżimu Łukaszenki, a następnie eskalacją wojny w Ukrainie sprawiły, że pogranicze znowu stało się nie tylko miejscem spotkania, ale i dramatycznych wydarzeń. Tym razem Paweł Średziński porozmawia z Krzysztofem Czyżewskim o życiu na pograniczu oraz o kierowanym przez niego Ośrodku Pogranicze. Tematem rozmowy zrealizowanej w dworze Miłosza w Krasnogrudzie są m.in. wyzwania współczesnego świata: kryzys wspólnotowości, pogłębiające się podziały i wojny kulturowe.

Czym jest pogranicze i jak wygląda tam życie codzienne? Czy jest to miejsce spotkania kultur czy podziałów? Napięć czy budowania mostów? Jak zmienia się ten obszar w dobie kolejnych kryzysów granicznych? Jaką rolę w nich odgrywa? Czy czeka nas zamykanie granic? 

🎥 Emisja na Facebooku i YouTubie Domu Spotkań z Historią oraz Facebooku Bliski nam świat.Krzysztof Czyżewski – polski pisarz, reżyser, praktyk idei i animator działań międzykulturowych, współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze. Jako eseista współpracował z paryską „Kulturą” do końca jej istnienia. Jego eseje ukazują się w prasie polskiej i zagranicznej. Jest autorem publikacji poświęconych pograniczu oraz tomów poezji – w 2021 roku ukazał się kolejny z nich „Żegaryszki 2”. Mieszka i pracuje na polsko-litewskim pograniczu.

Spotkanie poprowadzi Paweł Średziński – twórca cyklu „Bliski nam świat”. Historyk, dziennikarz, politolog, doktor nauk humanistycznych. Autor i współautor książek m.in. „Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma”, „Kwame Nkrumah. Początki panafrykańskiej działalności”, „Co się stało z Mokpokpo Dravi”, „Afryka w Warszawie”, „Czy Afryka jest krajem?” i „Jak mówić polskim dzieciach o dzieciach Afryki?”. Laureat „Stołka Roku” Gazety Wyborczej. Publikował i publikuje na łamach m.in. „Więzi”, „OKO.press”, „Dzikiego życia” i „Nowej Konfederacji”. Jest współzałożycielem Fundacji „Afryka Inaczej” i redaktorem serwisu Afryka.org.

„Bliski nam świat” to cykl spotkań poświęcony historii, która dzieje się współcześnie w Europie, na Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Afryce Północnej. Zaproszone osoby, znani dziennikarze, reportażystki i eksperci przybliżają genezę wydarzeń i opowiadają mało znane historie z rejonu pogranicza Europy, Azji i Afryki. To właśnie tam, nierzadko w cieniu konfliktów, mają miejsca zdarzenia, które często uchodzą uwadze naszej i mediów.