Program

  • cykle
  • spacer
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KRESOWA WARSZAWA | Wilno na Targówku | spacer | zapisy

17.07.2022
godzina 13:00

KRESOWA WARSZAWA | Wilno na Targówku | spacer | zapisy

17.07.2022
godzina 13:00

  • cykle
  • spacer
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spacer Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Jakie związki z historią i kulturą miasta Wilna ma jedno z najnowszych stołecznych osiedli? Tomasz Kuba Kozłowski poprowadzi spacer ulicami Wierną, Pohulanka, Montwiłowską, Zamkową, Miłosierną i Ponarską aż do Placu Ostrej Bramy. Zobaczymy, jak wileńska historia została upamiętniona w topografii osiedla tablicami, malowidłami i instalacjami.

❗️ Obowiązują zapisy. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i liczbę osób można przesłać na adres: recepcja@dsh.waw.pl lub przekazać telefonicznie: 22 255 05 00.

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.