Program

  • cykle
  • spotkanie
  • online

Program

BLISKI NAM ŚWIAT | Międzyziemie albo Suwalszczyzna | online

11.08.2022
godzina 18:00

BLISKI NAM ŚWIAT | Międzyziemie albo Suwalszczyzna | online

11.08.2022
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • online
cykle spotkanie online  

Suwalszczyzna – malownicza, garbata kraina z mnóstwem jezior, rzek i lasów. Polski biegun zimna położony między Rosją, Litwą, Białorusią, Prusami, Żmudzią, Dzukiją, Rusią, Podlasiem, Mazowszem, Mazurami oraz piekłem i niebem. Co o niej wiemy? Jacy ludzie ją zamieszkiwali? Jakie historie w sobie noszą? Kto wędrował po tym swoistym Międzyziemiu, kiedy i po co? Jakie ślady zostawił? Paweł Średziński porozmawia z dr. Maciejem Ambrosiewiczem – badaczem i autorem książek poświęconych Suwalszczyźnie.

🎥 Emisja na Facebooku i YouTubie Domu Spotkań z Historią oraz Facebooku Bliski nam świat.Maciej Ambrosiewicz – badacz i autor książek poświęconych Suwalszczyźnie. Konserwator zabytków, muzealnik i regionoznawca. Kieruje zespołem Muzeum Wigier w Wigierskim Parku Narodowym. Nadzorował prace konserwatorskie przy wielu obiektach zabytkowych. Od dwudziestu lat, czyli od chwili założenia, jest prezesem Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego. Od kilku lat pracuje na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Autor i współautor wielu książek (m.in. „Wigry. Historia miejsca i ludzi” oraz „Kanał Augustowski i okolice”) i artykułów oraz opracowań naukowych. Redaktor naczelny kwartalnika „Wigry”.

Spotkanie poprowadzi Paweł Średziński – twórca cyklu „Bliski nam świat”. Historyk, dziennikarz, politolog, doktor nauk humanistycznych. Autor i współautor książek m.in. „Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma”, „Kwame Nkrumah. Początki panafrykańskiej działalności”, „Co się stało z Mokpokpo Dravi”, „Afryka w Warszawie”, „Czy Afryka jest krajem?” i „Jak mówić polskim dzieciach o dzieciach Afryki?”. Laureat „Stołka Roku” Gazety Wyborczej. Publikował i publikuje na łamach m.in. „Więzi”, „OKO.press”, „Dzikiego życia” i „Nowej Konfederacji”. Jest współzałożycielem Fundacji „Afryka Inaczej” i redaktorem serwisu Afryka.org.

„Bliski nam świat” to cykl spotkań poświęcony historii, która dzieje się współcześnie w Europie, na Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Afryce Północnej. Zaproszone osoby, znani dziennikarze, reportażystki i eksperci przybliżają genezę wydarzeń i opowiadają mało znane historie z rejonu pogranicza Europy, Azji i Afryki. To właśnie tam, nierzadko w cieniu konfliktów, mają miejsca zdarzenia, które często uchodzą uwadze naszej i mediów.