Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Polacy z wyboru” w dawnej fabryce Norblina

14.10.2015 - 15.04.2016

„Polacy z wyboru” w dawnej fabryce Norblina

14.10.2015 - 15.04.2016

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Od 14 października Dawna Fabryka Norblina gościć będzie wystawę „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”. Projekt o charakterze pionierskim, łamiąc stereotypy, ma na celu zaprezentowanie niezwykłego dorobku, jaki wnieśli przybysze z krajów niemieckich i ich potomkowie do życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego Warszawy. Wystawa, będąca świadectwem dobrowolnej asymilacji setek rodzin, będzie prezentowana w hali dawnej wykończalni bezpośrednio przylegającej do Teatru Scena Prezentacje. Organizatorzy planują połączenie ekspozycji z warsztatami, prelekcjami i zorganizowanymi wycieczkami, powiązanymi tematycznie z ideą ekspozycji. – Dawna Fabryka Norblina to nieprzypadkowa lokalizacja dla kolejnej edycji tej wystawy – komentuje Artur Setniewski, z Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina – Jeden z głównych bohaterów wystawy – rodzina Wernerów – jest nieodłącznie związana z historią tego miejsca na stałe związawszy swój los z naszym krajem pracując i rozwijając tu swoje przedsiębiorstwo, tracąc Fabrykę w roku 1939 – nie chcąc wyrzec się swej polskości – a jej potomkowie żyją w Polsce do dziś. – dodaje. Wystawa „Polacy z Wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku” to wspólny projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Domu Spotkań z Historią, a jednym z jej autorów jest Krzysztof Wittels wnuk Stanisława Wernera ostatniego, przedwojennego właściciela firmy Norblin, Bracia Buch i T. Werner. – Współcześnie hasło „społeczność pochodzenia niemieckiego w Warszawie” jest często negatywnie postrzegane przez pryzmat tragicznych zdarzeń II wojny światowej – mówi Tomasz Markiewicz, kurator wystawy. – Wystawa ma za zadanie przełamać ten stereotyp i przypomnieć Warszawę, jako miasto wielokulturowe, gdzie różne narodowości pokojowo ze sobą koegzystowały. W przygotowaniu wystawy dużą pomoc okazali nam potomkowie niemieckich rodzin mieszkający dziś w Warszawie. Ekspozycja przedstawia wkład niemieckich imigrantów i rodzin o korzeniach niemieckich w rozwój architektury, przemysłu, nauki i kultury naszego miasta i Polski. Ekspozycja swoją premierę miała w warszawskim Domu Spotkań z Historią zimą 2010 roku. Od tego czasu gościła m.in. w: berlińskim ratuszu (Berliner Rathaus), Muzeum J.I. Kraszewskiego w Dreźnie, podziemiach kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego. Honorowy patronat nad wystawą objęła Prezydent Miasta – Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w dni funkcjonowania BioBazaru, jednak w przypadku zorganizowanych grup istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu zwiedzania zarówno samej ekspozycji, jak terenów dawnej Fabryki. Zgłoszenia można przesyłać na adres: fundacja@artnorblin.eu. Szczegółowe informacje dotyczące wystawy dostępne są na stronie: www.polacyzwyboru.pl oraz na profilu na Facebook’u: www.facebook.com/Polacy-z-wyboru Konkurs „Polacy z wyboru” Wystawie towarzyszy również konkurs edukacyjny dla szkół. Jego celem jest wyłonienie najlepszej pracy dotyczącej losu warszawian o niemieckich korzeniach i ich wkładu w życie społeczne, gospodarcze i kulturalne stolicy. Inspiracją do stworzenia pracy jest przygotowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej przewodnik dla nauczycieli „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy i Mazowsza, pracujących w grupach pod opieką nauczyciela. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w konkursie dostępne są na stronie: http://www.dsh.waw.pl/pl/0_2676 Organizatorem konkursu jest Dom Spotkań z Historią, zaś współorganizatorami: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej FWPN.