Program

  • cykle
  • spacer
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KRESOWA WARSZAWA | Wilanów | spacer | zapisy

11.09.2022
godzina 13:00

KRESOWA WARSZAWA | Wilanów | spacer | zapisy

11.09.2022
godzina 13:00

  • cykle
  • spacer
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spacer Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Tomasz Kuba Kozłowski odkryje liczne kresowe tropy w królewskim Wilanowie, związane nie tylko z postacią urodzonego w Olesku Jana III Sobieskiego. Upamiętnień postaci i wydarzeń przypominających o związkach z dawnymi ziemiami wschodnimi Rzeczypospolitej szukać będziemy zarówno w pałacu i parku, jak i na wilanowskim cmentarzu, w miasteczku Wilanów i Świątyni Opatrzności.

❗️ Obowiązują zapisy. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i liczbę osób można przesłać na adres: recepcja@dsh.waw.pl lub przekazać telefonicznie: 22 255 05 00 w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią.

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.