Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

SKARBY Z KRESÓW | O Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie | spotkanie

14.09.2022
godzina 18:00

SKARBY Z KRESÓW | O Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie | spotkanie

14.09.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Spotkanie poświęcone dorobkowi Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – nowej instytucji muzealnej powstającej w Lublinie, z którą Dom Spotkań z Historią współpracuje. Z dyrekcją muzeum porozmawia Tomasz Kuba Kozłowski.

Kierujący muzeum dr Marcin Gapski i Marta Cyran opowiedzą o siedzibie, efektach paroletnich prac i najnowszej wystawie, najciekawszych zakupach i darowiznach, podejmowanych akcjach i planach na przyszłość opowiedzą. W ramach spotkania odbędzie się pokaz trzech filmów, w tym dokumentu „Skarb z Pińska” o najcenniejszym nabytku muzeum. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.

Współorganizatorem spotkania jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.