Program

  • spotkanie

Program

Będziem Polakami. Między Wyszyńskim a Gombrowiczem | debata

20.09.2022
godzina 18:00

Będziem Polakami. Między Wyszyńskim a Gombrowiczem | debata

20.09.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Czy da się pogodzić różne wizje Polski? Zapraszamy na debatę w ramach organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II projektu „Dwa kolory – między buntem a posłuszeństwem”, którego celem jest refleksja nad współczesnymi obliczami patriotyzmu. 

Zgłoszenia przez formularz: https://tiny.pl/wmvlq Tytułowe „dwa kolory” to miara polskiego patriotyzmu. Symboliczna biel oznaczająca pokój oraz czerwień przypominająca bunt. Czy muszą się one wzajemnie znosić, czy raczej się uzupełniają? Gdzie szukać płaszczyzn porozumienia, jak prowadzić dialog, aby zrozumieć, że patriotyzm jest wartością inkluzywną?

W dyskusji wezmą udział:

  • dr hab. Rafał Matyja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • dr hab. Dariusz Gawin (Muzeum Powstania Warszawskiego)
  • dr Dominika Kozłowska (Miesięcznik ZNAK)
  • dr Helena Anna Jędrzejczak (Kultura Liberalna)

Debatę poprowadzi Jan Wróbel – nauczyciel, dziennikarz, publicysta (TOK.FM, Dziennik Gazeta Prawna).

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowaliśmy, że patriotyzm jest bardzo różnie rozumiany w naszym spolaryzowanym społeczeństwie. Chcemy pokazać go jako temat żywy i pojemny, a przede wszystkim wspólnototwórczy, mieszczący w sobie różne, wcale nie wykluczające się postawy. Patriotyzm w swoim podstawowym znaczeniu miłości ojczyzny był także bardzo bliski Janowi Pawłowi II, którego przesłanie intelektualne podejmujemy w Centrum. Staje się ono jeszcze bardziej aktualne w kontekście trwających zmian geopolitycznych i wojny w Ukrainie – mówi Łukasz Ofiara, koordynator projektu. – Zależy nam, aby dyskusja miała szeroki zasięg, dlatego zapraszamy do niej przedstawicieli życia publicznego, środowisk akademickich, działaczy społecznych, nauczycieli, młodzież i wszystkich zainteresowanych współczesnym postrzeganiem patriotyzmu”.

Integralnym elementem projektu są badaniach fokusowe dla nauczycieli, które pozwolą zbadać postawy patriotyczne wśród uczniów oraz stworzyć angażujące materiały dydaktyczne.

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, której zadaniem jest stawianie pytań o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. W działaniach programowych Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.

Projekt „Dwa kolory. Między buntem a posłuszeństwem” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, Partnerem projektu jest Fundacja PZU. Dom Spotkań z Historią jest współorganizatorem wydarzenia.