Program

  • cykle
  • spotkanie

Program

PAŁACE WILNA | spotkanie

12.10.2022
godzina 18:00

PAŁACE WILNA | spotkanie

12.10.2022
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
cykle spotkanie  

Zapraszamy na opowieść o magnackich i szlacheckich rezydencjach miasta Wilna, którą przedstawi dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka  monumentalnej, liczącej blisko 700 stron monografii „Pałace Wilna XVII-XVIII wieku”. Współorganizatorem spotkania jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju, wydawca opracowania zawierającego katalog 41 wileńskich rezydencji, pierwszej tego typu syntezy o pałacach znaczących miast Rzeczpospolitej.

Dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierowniczka Katedry Sztuki Nowożytnej UKSW, historyk sztuki specjalizująca się w sztuce Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są m.in. fundacje artystyczne, ideowa i propagandowa funkcja sztuki, w tym kościelna i rezydencjonalna. Zajmuje się także sztuką sepulkralną. Autorka licznych badań, inwentaryzacji i opracowań poświęconych cmentarzom na Kresach. Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe: w 2007 im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w kategorii najlepszej pracy doktorskiej z zakresu historii, w 2017 „Przeglądu Wschodniego” w kategorii krajowej. W 2015 otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.