Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spacer po Rynku Starego Miasta. Historia ludzi, instytucji, wydarzenia.

11.10.2015

Spacer po Rynku Starego Miasta. Historia ludzi, instytucji, wydarzenia.

11.10.2015

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Odkryj ślady murów dawnego ratusza i fundamenty pręgierza i kuny (żelaznej klatki, w której wystawiano na publiczne potępienie drobnych oszustów i przestępców). Dowiedz się co łączy pomnik Syrenki dłuta Konstantego Hegla z pierwszym wodociągiem w mieście i bazyliszka z piwnicą przy Krzywym Kole. Spacer po rynku Starego Miasta, najważniejszym kiedyś placu miasta. Do XVII na rynku koncentrowało się życie Warszawy. Stanowił on tło ważnych wydarzeń historycznych, wystąpień politycznych, manifestów i publicznych egzekucji, zgodnie ze swoją nazwą służył również celom handlowym. W 1916 zlikwidowano na Rynku targowisko, a w 1928 fasady kamienic pokryto polichromią m.in. autorstwa Zofii Stryjeńskiej. Podczas powstania warszawskiego kamienice przy rynku zostały w większości zrównane z ziemią. W latach 1949-1953 zostały zrekonstruowane. Praca tysięcy ludzi nad odbudową poskutkowała wpisaniem w 1980 roku Starego Miasta na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miejsce zbiórki: restauracja Bazyliszek, Rynek Starego Miasta 1/3. Przewodnik: Kacper Gontar. Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią i Restauracja Bazyliszek.