Program

  • wystawy plenerowe
  • inne

Program

Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość | wystawa

14.11.2022 - 05.12.2022

Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość | wystawa

14.11.2022 - 05.12.2022

  • wystawy plenerowe
  • inne
wystawy plenerowe inne  

Wystawa plenerowa „Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość” powstała w ramach obchodów Roku Władysława Bartoszewskiego ustanowionego przez Radę m.st. Warszawy w 100. rocznicę jego urodzin. Dom Spotkań z Historią przypomni tego męża stanu, żołnierza AK, powstańca i opozycjonistę, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, orędownika dialogu i porozumienia.

🗣 Wystawa jest dostępna w języku polskim i angielskim
📌 Skwer ks. J. Twardowskiego przy Krakowskim Przedmieściu

Wystawa powstała w 2015 roku z inicjatywy Kancelarii Premiera i od siedmiu lat jest pokazywana w różnych miastach Polski i Niemiec. W tym roku Dom Spotkań z Historią we współpracy ze Stowarzyszeniem Skwer Władysława Bartoszewskiego przygotował jej nową, plenerową wersję, którą przez trzy tygodnie będzie można oglądać na skwerze ks. Jana Twardowskiego w Warszawie. Autorzy ekspozycji przedstawiają najważniejsze wątki biograficzne oraz główne obszary zainteresowań i aktywności politycznej Władysława Bartoszewskiego. Omówiona została jego działalność konspiracyjna w okupowanej Warszawie, współtworzenie Rady Pomocy Żydom „Żegota”, doświadczenia obozowe i powstańcze oraz ponad sześcioletni pobyt w stalinowskich więzieniach. Na wystawie pojawiają się też wątki dotyczące zaangażowania opozycyjnego i dziennikarskiego, współpracy z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa i polskimi kręgami emigracyjnymi. Opowieść o życiu Bartoszewskiego jest więc też opowieścią o wolnej Polsce.

Jak mówi kurator Marcin Barcz: „To opowieść o najnowszej historii. Znajdują w niej odbicie zarówno mroczne, jak i pełne nadziei, splecione ze sobą losy Polaków, Niemców i Żydów w XX wieku. Niesie także uniwersalne przesłanie: opowiada o oporze przepełnionego duchem wolności człowieka wobec wszelkich form ucisku i obojętności w obliczu zła. Przypomina o ofiarach prześladowań i wskazuje na gotowość do dialogu wszędzie tam, gdzie mimo doświadczonego cierpienia możliwe jest porozumienie i pojednanie”.W 2001 roku Władysław Bartoszewski w swoim przemówieniu „Wspólna europejska odpowiedzialność” argumentował: „Wrogość jest czymś nieporównanie łatwiejszym od pojednania. Zdarza się przecież, że z wrogiem czujemy się niemal zaprzyjaźnieni, mogąc nań przerzucić odpowiedzialność za wszystkie nasze nieszczęścia. […] A pojednanie? Jakże żyć pośród gruzów? Jakże wyzbyć się pamięci krzywd? Jak zapomnieć cierpienie, które wypełniło całe życie ofiary? […] Pojednanie wymaga namysłu, wrażliwości moralnej, sumienia, wymaga wielkiej pracy duchowej, wymaga rozstania się z urojeniami, z mitologią nienawiści, wymaga ujrzenia — w dawnym wrogu i w sobie samym — człowieka pod tym samym niebem”.

Ekspozycję tworzą niepokazywane wcześniej zdjęcia z prywatnych zbiorów Władysława Bartoszewskiego oraz kuratora wystawy i jego wieloletniego sekretarza Marcina Barcza.