Program

  • spotkanie
  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny

17.11.2022
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny

17.11.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Dzieci urodzone z powodu wojny są owocem relacji okupantów z kobietami podbitych narodów – zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata ich tożsamość była ukrywana. Jakub Gałęziowski nie tylko sięga do archiwów i relacji historycznych, ale też rozmawia z CBOW (children born of war), by odtworzyć ich biografie i miejsce w społeczeństwie. Spotkanie z autorem poprowadzi Dobrochna Kałwa.

Jakub Gałęziowski – doktor historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią mówioną i badaniami biograficznymi. Interesuje się aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych. Brał udział w kilkunastu projektach dokumentacyjnych, w tym kilku międzynarodowych. Nagrał przeszło dwieście autobiograficznych wywiadów narracyjnych. Jest autorem książek opartych na źródłach mówionych oraz artykułów w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (PTHM) i obecnie jego prezes. Członek zespołu redakcyjnego „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” (WRHM).

Dobrochna Kałwa – historyczka, dr hab., adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2000-2012 wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2010 r. gościnnie na Erfurt Universität. Zajmuje się metodologią badań historycznych, kulturową historią kobiet oraz historią mówioną. Członkini redakcji „Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History” i zarządu International Federation for Researchers in Women’s History. Autorka i współautorka książek i artykułów naukowych, m.in. „Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych”; „Migration als Ressource: Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik”; „Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych”; „From mentalities to anthropological history. Theory and methods”.