Program

  • spotkanie

Program

Zmiana i trwanie. Od Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie po LvivArtCenter

06.12.2022
godzina 18:00

Zmiana i trwanie. Od Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie po LvivArtCenter

06.12.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Co łączy Muzeum Zasłużonych Polek z założeniami powstającego obecnie Centrum Pomocy terapeutycznej dla ofiar inwazji rosyjskiej na Ukrainę? Zapraszamy na spotkanie o wspólnych polsko-ukraińskich miejscach na mapie Lwowa.Lwów – to miasto wielu narodów, konfesji i kultur. Podczas spotkania przyjrzymy się konkretnej przestrzeni. Jest nią kamienica Leona Sapiehy ulokowana przy ulicy Stefanyka 11, która w czasach habsburskich i okresie II RP nosiłą nazwę Ossolińskich. W okresie II Rzeczpospolitej przy współpracy sił intelektualnych Lwowa, i pod patronatem rodziny Lubomirskich, w kamienicy zostało ustanowione Muzeum Zasłużonych Polek. W Muzeum, istniejącym w latach 1929–1939, gromadzono artefakty po działaczkach politycznych, społecznych, oświatowych, zaangażowanych w walkę o niepodległość Polski. Obecnie w tym samym miejscu swoją siedzibę ma LvivArtCenter, czyli centrum sztuki i kultury ukraińskiej, alternatywnej i europejskiej.

Czy to miejsce może stać się przestrzenią do wspólnych artystycznych działań, nawiązywania kontaktów i prowadzenia inspirujących sporów miedzy naukowcami i publicystami? Czy miejsce po Muzeum, którego celem było krzewienie postaw obywatelskich, również dziś może być przestrzenią dla organizacji pozarządowych? Jak budować mosty miedzy oboma narodami zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojny? Czy uda się tu wspierać kształtowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego?

O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kamienicy przy Stefanyka 11/ Ossoslinskich 11 rozmawiać będą Iwona Dadej (IH PAN) i Anna Nowakowska Wierzchoś (IH PAN), a także gościni specjalna Roksolyana Mytsko (LvivArtCenter).

Współczesne zdjęcie wnętrza kamienicy przy Stefanyka 11

Współczesne zdjęcie wnętrza kamienicy przy Stefanyka 11

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Patriotki jutra? Działania niepodległościowe, postawy obywatelskie i praca edukacyjna Polek we Lwowie (1863–1939) w świetle materiałów zebranych przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie oraz Ossolineum. Edycja i komentarz” finansowanym w ramach NPRH (nr 0367/NPRH7/H11/86/2018).