Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Ukraina Karola i Zofii Szymanowskich | spotkanie

21.12.2022
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Ukraina Karola i Zofii Szymanowskich | spotkanie

21.12.2022
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W październiku minęła 140. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego. To okazja do przypomnienia kraju lat dziecinnych i młodzieńczych wybitnego kompozytora tak plastycznie sportretowanego we wspomnieniach jego siostry – Zofii Szymanowskiej oraz kuzyna – Jarosława Iwaszkiewicza. Tomasz Kuba Kozłowski opowie o Tymoszówce, Elizawetgradzie (obecnie Kropywnycki) i prawobrzeżnej Ukrainie. Nie zabraknie oryginalnej ikonografii z epoki oraz fragmentów utworów muzycznych Szymanowskiego.

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.

Współorganizatorem spotkania jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.