Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Fascynująca i groźna Ukraina romantyków | spotkanie

18.01.2023
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Fascynująca i groźna Ukraina romantyków | spotkanie

18.01.2023
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Zakończony w grudniu Rok Romantyzmu Polskiego to inspiracja do przypomnienia tzw. szkoły ukraińskiej w romantyzmie polskim. Opowieść Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęcona twórcom podejmującym tematy z dziejów i kultury ludowej Ukrainy będzie ilustrowana oryginalną ikonografią z epoki oraz fragmentami utworów poetyckich i prozatorskich.

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.

Współorganizatorem spotkania jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.