Archiwum wydarzeń

  • cykle
  • film
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Archiwum wydarzeń

KINO KRESOWE | „Wileński wybawiciel” (2019, 57 min) | film

25.01.2023
godzina 18:00

KINO KRESOWE | „Wileński wybawiciel” (2019, 57 min) | film

25.01.2023
godzina 18:00

  • cykle
  • film
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle film Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W ramach cyklu „Kino kresowe” zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego „Wileński wybawiciel” w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń. 

Film poświęcony jest Romualdowi Warakomskiemu, legendarnej postaci Polskiego Państwa Podziemnego. W okupowanym Wilnie uratował (we współpracy z innymi) przed śmiercią tysiące Polaków i Żydów, wystawiając im fałszywe dokumenty tożsamości. Pokaz odbywa się w ramach uroczystych obchodów 700-lecia miasta Wilna. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.

Współorganizatorami spotkania są Telewizja Polska i Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.