Program

  • cykle
  • spacer
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KRESOWA WARSZAWA | Śródmieście | spacer | zapisy

29.01.2023
godzina 11:00

KRESOWA WARSZAWA | Śródmieście | spacer | zapisy

29.01.2023
godzina 11:00

  • cykle
  • spacer
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spacer Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Tym razem Tomasz Kuba Kozłowski oprowadzi po centrum Warszawy szlakiem postaci, wydarzeń i upamiętnień przypominających o związkach stolicy z dawnymi ziemiami wschodnimi Rzeczypospolitej. Odkryjemy m.in. kresowe wątki na wystawach w Narodowym Muzeum Techniki.

❗️ Obowiązują zapisy. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i liczbę osób można przesłać na adres: recepcja@dsh.waw.pl lub przekazać telefonicznie: 22 255 05 00 w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.