Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

Druskieniki – kurort przedwojennej Polski | spotkanie z dr. Janem Skłodowskim

10.03.2023
godzina 18:00

Druskieniki – kurort przedwojennej Polski | spotkanie z dr. Janem Skłodowskim

10.03.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W XIX i XX wieku Druskieniki nad Niemnem przyciągały licznych kuracjuszy, często gościły w nich znane osobistości. W latach dwudziestych XX wieku wielokrotnie bywał tu Józef Piłsudski. Zapraszamy na spotkanie z dr. Janem Skłodowskim, fografikiem, pisarzem i podróżnikiem od lat badającym i opisującym ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej.

Druskienniki zlokalizowane w sąsiedztwie rozległych litewskich puszcz, na wysokim brzegu Niemna były uzdrowiskiem, które nie miało sobie w kraju równych. Szybko zaczęły przyciągać licznych gości oraz przedstawicieli artystycznej, finansowej i politycznej elity kraju. Punktem wyjścia będzie niedawno wydana monografia autorstwa naszego gościa „Druskieniki. Kurort przedwojennej Polski”. Spotkanie poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski.

dr Jan Tadeusz Skłodowski – ur. w 1950 roku w Warszawie, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, pisarz, podróżnik, badacz Kresów. Współpracuje z Instytutem Sztuki i Instytutem Historii PAN, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbył ponad 60 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Jest autorem 11 książek i albumów oraz ponad 100 artykułów.