Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

Lwów nowoczesny – architektura miasta w dwudziestoleciu międzywojennym | spotkanie z prof. Jakubem Lewickim

22.03.2023
godzina 18:00

Lwów nowoczesny – architektura miasta w dwudziestoleciu międzywojennym | spotkanie z prof. Jakubem Lewickim

22.03.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Profesor Jakub Lewicki jest specjalistą z zakresu architektury i historii sztuki, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Podczas spotkania przedstawi mało znane oblicze modernizującego się w latach 20. i 30. XX wieku Lwowa. Rozmowę poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski.

Fotografia ze zbiorów Tomasza Kozłowskiego

Fotografia ze zbiorów Tomasza Kozłowskiego

Spotkanie będzie ilustrowane oryginalną ikonografią, a w księgarni DSH można będzie kupić monografię autorstwa naszego gościa „Regeneracja i modernizacja. Architektura Lwowa okresu dwudziestolecia międzywojennego” wydaną przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.

Profesor Jakub Lewicki – profesor nauk technicznych, specjalista z zakresu architektury i historii sztuki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Od 22 marca 2017 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Autor 3 książek, ponad 150 artykułów naukowych oraz blisko 100 opracowań konserwatorskich i z historii architektury. W 2019 roku odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.