Program

  • książka
  • spotkanie

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione”

28.03.2023
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione”

28.03.2023
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
książka spotkanie  

Żywy i barwny zapis bezpośrednich świadków historii, którzy w interesujący sposób pokazują codzienność pracy w podziemiu. Zapraszamy na premierę książki  „Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione” wydanej przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią. Redaktorzy i redaktorka opracowania opowiedzą o pracy nad publikacją i o jej bohaterach.

Bohaterki i bohaterowie książki – Halina Cieszkowska, Zofia Rusecka, Zofia Schuch-Nikiel, Jerzy Chlistunoff, Jerzy Sienkiewicz oraz Wojciech Świątkowski – opowiadają o motywacjach do udziału w konspiracji, okolicznościach przystąpienia do niej, codzienności konspiracyjnej pracy – przydzielonych zadaniach i ich realizacji (kolportażu podziemnej prasy, łączności, akcjach likwidacyjnych konfidentów i funkcjonariuszy niemieckiego aparatu represji, działaniach sabotażowo-dywersyjnych, służbie sanitarnej) czy niebezpieczeństwach, na które byli narażeni w konfrontacji z niemieckim okupantem. Wspomnienia zostały wybrane do druku z nagrań biograficznych zrealizowanych przed laty przez Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA.

Podczas spotkania porozmawiamy o historiach poszczególnych osób, które brały udział w konspiracji warszawskiej w latach 1939–1944 i pokażemy nagrania audiowizualne z ich wspomnieniami zebrane przez Archiwum Historii Mówionej. W rozmowie o książce udział wezmą:

  • Dominik Czapigo (Ośrodek KARTA) – autor koncepcji publikacji oraz wyboru i opracowania wspomnień,
  • Magda Szymańska (Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA) – redaktorka zebranych wspomnień,
  • dr Jarosław Pałka (Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA) – konsultant historyczny, autor posłowia.

Spotkanie poprowadzi sekretarzyni redakcji kwartalnika historycznego „Karta” Estera Flieger.

Książka jest dostępna w naszej księgarni oraz w sklepie internetowym →

Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.