Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Drugie po Wilnie... Burzliwe i tragiczne dzieje Mohylewa | spotkanie

19.04.2023
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Drugie po Wilnie... Burzliwe i tragiczne dzieje Mohylewa | spotkanie

19.04.2023
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Tomasz Kuba Kozłowski przypomni dzieje jednego z ważniejszych miast dawnej Rzeczypospolitej, które w XVII wieku było drugim po Wilnie ośrodkiem miejskim dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Istotną rolę w jego historii odegrali mieszkający tam Polacy. W XX wieku Mohylew wielokrotnie doświadczył terroru NKWD, a w latach 1941–1944 był miejscem eksperymentów niemieckich związanych z eksterminacją Żydów i jednym z największych ośrodków Holocaustu w Białorusi.

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Mohylew, pocztówka ze zbiorów Tomasz Kuby Kozłowskiego

Mohylew, pocztówka ze zbiorów Tomasz Kuby Kozłowskiego


Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.