Inne

„Niematerialna Warszawa: Tradycje, zwyczaje, praktyki we ​współmieście” | raport

„Niematerialna Warszawa: Tradycje, zwyczaje, praktyki we ​współmieście” | raport


aktualności  

„Niematerialna Warszawa: Tradycje, zwyczaje, praktyki we ​współmieście” to pierwszy raport poświęcony niematerialnemu dziedzictwu stolicy. Autorki Hanna Schreiber i Ewa Klekot starają się uchwycić przekazywane międzypokoleniowo praktyki, tradycje i zwyczaje budujące warszawską tożsamość, a także kształtujące związek mieszkanek i mieszkańców z miastem. Raport łączy idee zawarte w Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z wytycznymi najnowszej polityki kulturalnej miasta stołecznego Warszawy z 2020 roku. Oba te dokumenty kładą nacisk na współdziałanie, wspólnotę, współpracę i współtworzenie, a także — współczesność. Dziedzictwo niematerialne to bowiem taki sposób tworzenia kultury, który wykorzystuje przeszłość, by w teraźniejszości budować więzi społeczne sięgające w przyszłość.

Raport można przeczytać tutaj.