Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Z biegiem Horynia | spotkanie

17.05.2023
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Z biegiem Horynia | spotkanie

17.05.2023
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Historyczno-krajoznawcza opowieść o rzece Horyń przepływającej przez Wyżynę Wołyńską i Polesie. Nad brzegami Horynia, liczącego ponad 650 kilometrów dopływu Prypeci, znajdują się dziesiątki miejsc i miejscowości związanych z dziejami i kulturą dawnej Rzeczypospolitej. Tomasz Kuba Kozłowski przypomni też kresowe rezydencje i siedziby rodów magnackich i szlacheckich, które powstały nad Horyniem.

Rzeka Horyń. Fot. ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego

Rzeka Horyń. Fot. ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.