Program

  • spotkanie
  • książka

Program

Początek okupacji niemieckiej w Warszawie | spotkanie z prof. Tomaszem Szarotą

25.05.2023
godzina 18:00

Początek okupacji niemieckiej w Warszawie | spotkanie z prof. Tomaszem Szarotą

25.05.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Po zajęciu Warszawy pod koniec września 1939 niemieccy okupanci narzucili zupełnie nowe zasady życia codziennego. Ich nieodłącznym elementem stały się powszechny terror i masowe egzekucje mieszkańców miasta. Profesor Tomasz Szarota opowie o badaniach przeprowadzonych do swoich trzech najnowszych książek.

Dyskusję poprowadzi prof. Krzysztof Komorowski, historyk zajmujący się historią XX wieku. Punktem wyjścia do rozmowy o badaniach prof. Szaroty będą jego publikacje wydane przez wydawnictwo Bellona: „Tajemnica śmierci Stefana Starzyńskiego”, „Zapomniana egzekucja. Natolin, listopad 1939” oraz „Prekursorka »małego sabotażu«. Elżbieta Zahorska (1915–1939)”.