Program

  • książka
  • spotkanie

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop”

26.05.2023
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop”

26.05.2023
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
książka spotkanie  

[materiały współorganizatora]

Spotkanie poświęcone publikacji „Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop” oraz dyskusja z dr. Andrzeją Kaluzą, którą poprowadzi dr Agnieszką Łada-Konefał.

Polaków i Niemców łączy ponadtysiącletnie sąsiedztwo. Wielopłaszczyznowe kontakty, a przede wszystkim migracje z Polski do Niemiec, miały większy wpływ na niemiecką codzienność, niżby się to mogło wydawać. Świadectwem tego są nie tylko polsko brzmiące nazwiska i powiązania rodzinne, wyjazdy na saksy, życie polonijne, ale też sukcesy Polaków czy migrantów z Polski w niemieckim życiu publicznym i naukowym, na arenach sportowych, w muzyce, sztuce i literaturze.

Prezentowany kalejdoskop, wydany w języku polskim w 2022 roku, oferuje więcej niż encyklopedyczne wzmianki o postaciach czy wydarzeniach. Stanowi zaproszenie do zapoznania się z często nieznanymi lub wymagającymi ponownego odkrycia śladami polskości w Niemczech.

dr Agnieszka Łada-Konefał – moderatorka, polska politolożka, niemcoznawczyni, do 2020 dyrektorka Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Od 2020 wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.

dr Andrzej Kaluza – germanista i politolog, redaktor biuletynu „Polen-Analysen”, kieruje działem komunikacji w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt.

Spotkanie odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Książkę „Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop” możecie zamówić na stronie: www.hausbooks.pl. W dniu spotkania będzie dostępna w DSH w cenie ok. 40 zł.