Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

Lord Cotbury – Harcmistrz Rzeczypospolitej Stanisław Sedlaczek

06.06.2023
godzina 18:00

Lord Cotbury – Harcmistrz Rzeczypospolitej Stanisław Sedlaczek

06.06.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Zapraszamy na spotkanie o historii polskiego harcerstwa. Przypomnimy postać Stanisława Sedlaczka – współtwórcy ruchu harcerskiego w Polsce.

Harcmistrz Stanisław Sedlaczek, Naczelnik Głównej Kwatery Męskiej, w trakcie I Narodowego Zlotu Harcerzy, Siekierki pod Warszawą, 5 lipca 1924 roku / Kolekcja Mariana Miszczuka, ArchiwumHarcerskie.pl / Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Harcmistrz Stanisław Sedlaczek, Naczelnik Głównej Kwatery Męskiej, w trakcie I Narodowego Zlotu Harcerzy, Siekierki pod Warszawą, 5 lipca 1924 roku / Kolekcja Mariana Miszczuka, ArchiwumHarcerskie.pl / Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Stanisław Siedlaczek urodził się w Kołomyi, związany był ze Lwowem i Kijowem, był jednym z czołowych instruktorów lat 20. i 30. oraz twórcą konspiracyjnego Harcerstwa Polskiego. Został zamordowany przez Niemców w Auschwitz. Jest bohaterem książki „Lord Cotbury – Harcmistrz Rzeczypospolitej Stanisław Sedlaczek” autorstwa zmarłego w styczniu historyka Mariana Miszczuka.

O dokonaniach Stanisława Sedlaczka i pracy nad pierwszą jego pełną biografią rozmawiać będą znawcy i pasjonaci historii harcerstwa. Książkę „Lord Cotbury – Harcmistrz Rzeczypospolitej Stanisław Sedlaczek” można będzie kupić podczas spotkania. Dyskusję poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski, a jego gośćmi będą:

  • Jarosław Błoniarz – harcmistrz, wydawca książek harcerskich, prezes Fundacji Jakobstaf, szef ArchiwumHarcerskie.pl.
  • dr Tomasz Sikorski – harcmistrz, pracownik Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych Biura Edukacji Narodowej IPN, autor książek i publikacji poświęconych historii harcerstwa, kolekcjoner.
  • Marek Popiel – podharcmistrz, redaktor kwartalnika „Skaut” – Harcerskie Pismo Historyczne”, autor publikacji poświęconych historii skautingu i harcerstwa.
  • Marek Wojdan – harcmistrz, kustosz harcerskiego archiwum rodzinnego Sedlaczków, kolekcjoner.

Współorganizatorami wydarzenia są: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ArchiwumHarcerskie.pl, Fundacja Jakobstaf, „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Muzeum Harcerstwa.