Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Geniusz ekonomii znad Dniestru. Rzecz o Leonie Bilińskim

21.06.2023
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Geniusz ekonomii znad Dniestru. Rzecz o Leonie Bilińskim

21.06.2023
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Tomasz Kuba Kozłowski przypomni sylwetkę i dokonania Leona Bilińskiego, urodzonego w 1846 roku w Zaleszczykach. Przypadająca w czerwcu setna rocznica śmierci to okazja, aby lepiej poznać losy jednego z ważniejscych polskich ekonomistów i działaczy gospodarczych.

Leon Biliński był m.in. dziekanem i rektorem Uniwersytetu Lwowskiego, prezesem Koła Polskiego w Radzie Państwa w Wiedniu, prezesem Naczelnego Komitetu Narodowego, prezydentem C.K. Austriackich Kolei Państwowych, gubernatorem Banku Austriacko-Węgierskiego, ministrem skarbu Austrii, Austro-Węgier i II Rzeczypospolitej. Opowieść o pracowitym życiu i jego dorobku będzie ilustrowana oryginalną ikonografią z XIX i XX wieku oraz fragmentami wspomnień samego Leona Bilińskiego.

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.