Program

  • wokół wystaw

Program

Pozowane, podpatrzone. Fotografie Wojciecha Plewińskiego | wernisaż

22.06.2023
godzina 18:00

Pozowane, podpatrzone. Fotografie Wojciecha Plewińskiego | wernisaż

22.06.2023
godzina 18:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Wojciech Plewiński jest jednym z najważniejszych przedstawicieli pokolenia fotografów powojennych, którego zdjęcia należą do kanonu polskiej kultury wizualnej. Przez kilka dekad był związany z krakowskim „Przekrojem” i najważniejszymi polskimi teatrami. Z podróży po Polsce i Europie przywoził reportaże, fotografował też znajomych, zwykle wybitnych przedstawicieli polskiej kultury i sztuki. 22 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na wernisaż wystawy jego fotografii.

Wojciech Plewiński, Rajd pilotów i dziennikarzy, 1965. Fot. Joanna Plewińska

Wojciech Plewiński, Rajd pilotów i dziennikarzy, 1965. Fot. Joanna Plewińska
Na ekspozycji prezentujemy ponad 150 zdjęć z imponującego artystycznego dorobku fotografa. Prezentowane zdjęcia pochodzą głównie z lat 1950–1980. Wyboru zdjęć z bogatego archiwum autora dokonały kuratorki Anna Brzezińska i Katarzyna Sagatowska, które podkreślają: „Twórczość fotografa wymyka się prostym kategoriom. Charakteryzuje ją lekkość, poczucie humoru, wykorzystanie każdego ciekawego momentu do zrobienia zdjęcia. Głównym tematem wydaje się być człowiek i różne przejawy jego aktywności”.

Wojciech Plewiński ma na koncie imponującą liczbę zdjęć okładkowych w „Przekroju” (ponad 500) i jeszcze więcej fotografii teatralnych (ponad 800 sfotografowanych spektakli). To, co wydaje się najważniejsze w jego pracy, wymyka się liczbom i prostym skojarzeniom. Wartość twórczości fotografa można zobaczyć przede wszystkim na zdjęciach reportażowych i w cyklach, które ukazują go jako przenikliwego obserwatora otaczającego świata. Kuratorki zdecydowały się pokazać różnorodność jego fotografii, układając je w sekcje tematyczne: Ludzie kultury i sztuki, Moda i dizajn, „Przekrój”, Podróże zagraniczne, Opowieść o Polsce, Teatr. Więcej informacji o wystawie →

Kuratorki: Anna Brzezińska, Katarzyna Sagatowska
Koordynacja projektu i produkcja wystawy: Julia Libera
Projekt wystawy: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)
Projekt graficzny: Noviki (Katarzyna Nestorowicz, Marcin Nowicki, Konstanty Konopiński)
Redakcja: Małgorzata Purzyńska
Współpraca redakcyjna: Magdalena Stefańczyk
Tłumaczenie: Krzysztof Ścibiorski
Korekta: Magda Szymańska (polski), Christopher Smith (angielski)
Przygotowanie zdjęć do druku: Tomasz Kubaczyk
Realizacja projektu wystawy: Willow Service Mateusz Wierzbicki
Druk: Zbyszek Kordys PrintShop1923
Partner wystawy: „Przekrój”