Program

  • wokół wystaw

Program

Pozowane, podpatrzone. Fotografie Wojciecha Plewińskiego | oprowadzanie kuratorskie

24.06.2023
godzina 13:00

Pozowane, podpatrzone. Fotografie Wojciecha Plewińskiego | oprowadzanie kuratorskie

24.06.2023
godzina 13:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Anna Brzezińska i Katarzyna Sagatowska opowiedzą o ogromnym dorobku fotografi cznym Wojciecha Plewińskiego oraz o zdjęciach wybranych na wystawę.

„Nasz wybór fotografii dokumentalnych prezentowanych na wystawie »Pozowane, podpatrzone« odzwierciedla podejście Plewińskiego do pracy – uważnego, czułego i zdyscyplinowanego formalnie obserwatora ludzi” – mówią kuratorki. – „W drugiej połowie lat 50., gdy wszedł do zawodu, naszkicował przejmujący obraz powojennej Polski – zrujnowane i budzące się do życia Ziemie Zachodnie, niknące ślady przeszłości w cyklu Sklepiki. Seria SAM-y ukazuje, jak Polacy w latach 50. próbowali spełniać marzenia o własnych czterech kółkach. Istotną częścią wystawy są portrety artystów i intelektualistów oraz fotografie teatralne. Plewiński pracował dla najważniejszych polskich scen, fotografując aparatem tradycyjnym, na negatywach, bez lampy błyskowej – dla zachowania nastroju i plastyczności obrazu”.

Zapraszamy do wspólnego oglądania zdjęć i wysłuchania opowieści o pomyśle na wystawę, wybranych zdjęciach i ich autorze.