Program

  • spotkanie

Program

Spotkanie z książką | „Lwów i ziemia lwowska"

05.07.2023
godzina 18:00

Spotkanie z książką | „Lwów i ziemia lwowska"

05.07.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Zapraszamy na spotkanie z Mirkiem Osip-Pokrywką, podróżnikiem, fotografem i pisarzem, od lat fotografującym i opisującym ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej. Spotkanie, bogato ilustrowane zdjęciami, poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski.Pretekstem do rozmowy z autorem wielu książek poświęconych Kresom jest dwutomowe wydawnictwo albumowe „Lwów i ziemia lwowska”, z rozmachem prezentujące skarby kultury i przyrody miasta Lwowa oraz 50 miejscowości w jego okolicach. Publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Jedność została uhonorowana Nagrodą FENIKS 2023.

Mirek Osip-Pokrywka – podróżnik, pisarz, fotograf i wydawca, od lat publikuje materiały o ciekawych miejscach, krajach i kulturach. Wraz z żoną Magdaleną przygotował i wydał kilkanaście przewodników turystycznych i albumów fotograficznych. Szereg z nich poświęconych zostało ziemiom wschodnim dawnej Rzeczypospolitej – m.in. „Polskie ślady na Ukrainie”, „Polskie ślady na Białorusi”, „Sentymentalna Ukraina”, „Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich”, „Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich”, „Kresy. Śladami Wielkich Polaków”, „Lwów. Przewodnik ilustrowany”.