Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Genocidum atrox. W 80. rocznicę apogeum ludobójstwa na Wołyniu

21.07.2023
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Genocidum atrox. W 80. rocznicę apogeum ludobójstwa na Wołyniu

21.07.2023
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Lipcowe spotkanie Tomasz Kuba Kozłowski poświęci ofiarom zbrodni dokonanych na Wołyniu w lipcu 1943.

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Pomnik Rzezi Wołyńskiej na skwerze wołyńskim w Warszawie. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

Pomnik Rzezi Wołyńskiej na skwerze wołyńskim w Warszawie. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Była to czystka etniczna o charakterze ludobójstwa przeprowadzona przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej zamieszkującej tereny Kresów Południowo-Wschodnich w latach 1943–1945. 11 lipca 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) napadły na 99 polskich wsi na Wołyniu. Ze względu na skalę zbrodni dzień ten nazywany jest „krwawą niedzielą”. Właśnie dlatego 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Tomasz Kuba Kozłowski opowie o apogeum tych tragicznych wydarzeń.

Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.