Program

  • spacer
  • cykle

Program

KRESOWA WARSZAWA | Śródmieście Południowe | spacer | zapisy

13.08.2023
godzina 11:00

KRESOWA WARSZAWA | Śródmieście Południowe | spacer | zapisy

13.08.2023
godzina 11:00

  • spacer
  • cykle
spacer cykle  

Spacer ulicami południowego Śródmieścia poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski. Opowie o domach i kamienicach, w których mieszkały znane i popularne postaci z Kresów. Odwiedzimy też miejsca, gdzie wielu Kresowian było represjonowanych m.in. przez stalinowskich sędziów i oprawców z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego urodzonych na ziemiach wschodnich. Prosimy o zabranie świateł i zniczy.

❗️ Obowiązują zapisy. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i liczbę osób prosimy przesłać na adres: recepcja@dsh.waw.pl lub przekazać telefonicznie: 22 255 05 00 w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” i „Kresowa Warszawa".