Program

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Koleją po Kresach, czyli fenomen „pociągów popularnych”

16.08.2023
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Koleją po Kresach, czyli fenomen „pociągów popularnych”

16.08.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Sierpniowe spotkanie Tomasz Kuba Kozłowski poświęci pociągom wycieczkowym, które kursowały w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Afisz. Delegatura Ligi Popierania Turystyki przy udziale Dyr. Okr. Kolei Państw. w Poznaniu organizuje 3-dniową wycieczkę pociągiem popularnym z Poznania do Wilna.

Afisz. Delegatura Ligi Popierania Turystyki przy udziale Dyr. Okr. Kolei Państw. w Poznaniu organizuje 3-dniową wycieczkę pociągiem popularnym z Poznania do Wilna.

Pierwszy taki skład wyruszył ze Lwowa do Gródka Jagiellońskiego w maju 1867. W latach 30. XX wieku, głównie za sprawą Ligi Popierania Turystyki, organizowano już setki wyjazdów w całym kraju. Spotkaniu poświęconemu fenomenowi „pociągów popularnych” (jak je wówczas nazywano) towarzyszyć będzie pokaz oryginalnego filmu Polskiej Agencji Telegraficznej z 1933 roku „Wycieczka pociągiem popularnym w dolinę Świcy”.

Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.