Program

  • spacer
  • cykle

Program

KRESOWA WARSZAWA | Śródmieście Południowe cz. II | spacer | zapisy

10.09.2023
godzina 11:00

KRESOWA WARSZAWA | Śródmieście Południowe cz. II | spacer | zapisy

10.09.2023
godzina 11:00

  • spacer
  • cykle
spacer cykle  

Tomasz Kuba Kozłowski zaprasza na kontynuację spaceru ulicami południowego Śródmieścia. Odwiedzimy ulice o czytelnym kresowym rodowodzie, takie jak Litewska czy Lwowska, ale też te, którym patronują osoby urodzone na ziemiach wschodnich oraz domy i kamienice, w których mieszkały znane postaci z Kresów, m.in. Walery Sławek, Adam Hanuszkiewicz, Stanisław Wigura, Stanisław Ursyn-Rusiecki.

❗️ Obowiązują zapisy. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i liczbę osób prosimy przesłać na adres: recepcja@dsh.waw.pl lub przekazać telefonicznie: 22 255 05 00 w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” i „Kresowa Warszawa".