Program

  • spotkanie
  • online

Program

Zrozumieć pamięć: między reportażem a nauką | spotkanie

24.10.2023
godzina 18:00

Zrozumieć pamięć: między reportażem a nauką | spotkanie

24.10.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
  • online
spotkanie online  

Reportaż i nauka to różne języki opisu i sposoby poznawania świata. Jak nauka może czerpać z narracyjnych możliwości i wrażliwego podejścia w reportażu i, vice versa, jak literatura non-fiction może korzystać z zasobu naukowych pojęć i systematyzacji? Czy próba takiego transdyscyplinarnego i transgatunkowego dialogu pozwoli nam lepiej zrozumieć to, co się dzieje z polską i europejską pamięcią? Zapraszamy do dyskusji wokół tych pytań, w których punktem wyjścia będą najciekawsze współczesne publikacje podejmujące tematykę historii i pamięci. Na pierwszym spotkaniu z cyklu wystąpią Filip Springer i Małgorzata Praczyk.

⇒ Wydarzenie będzie transmitowane również online.

W swojej najnowszej książce „Mein Gott, jak pięknie” reporter i fotograf Filip Springer patrzy na historię i krajobraz dawnych wschodnich prowincji Prus, a dzisiejszych zachodnich terenów Polski jako na opowieść o antropocenie – sięgając do czasów rewolucji przemysłowej, a następnie do okresu drugiej wojny światowej i powojnia, aż po czasy współczesne. U badaczki Małgorzaty Praczyk środowisko przyrodnicze zyskuje decydujące znaczenie jako treść oraz rama pamięci powojennych przesiedleńców i osadników na „Ziemiach Odzyskanych”.

Obie książki można uznać za głos za włączeniem perspektywy środowiskowej do współczesnej świadomości historycznej, choć Praczyk i Springer różnie definiują relację człowiek-natura w kontekście historii i pamięci. Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Pakier.

Dr hab. Małgorzata Praczyk – pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zajmuje się historią XIX i XX wieku, historią środowiskową i badaniami pamięci.

Filip Springer – jest reporterem, dziennikarzem i fotografem, autorem kilkunastu książek, w tym wielokrotnie nagradzanej „Miedzianki. Historii znikania”; jest też współtwórcą Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu.

Dr Małgorzata Pakier – kieruje działem naukowym w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest współtwórczynią projektu Genealogie Pamięci i absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu.

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Dom Spotkań z Historią
Partner: Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną (Uniwersytet Warszawski)