Program

  • cykle
  • spacer

Program

ODKRYWAMY WARSZAWĘ | Powązki Wojskowe | spacer

04.11.2023
godzina 12:00

ODKRYWAMY WARSZAWĘ | Powązki Wojskowe | spacer

04.11.2023
godzina 12:00

  • cykle
  • spacer
cykle spacer  

Powązki Wojskowe są jak wielki podręcznik historii, w którym opisano postacie o różnych życiorysach. Spoczywają tu powstańcy listopadowi i styczniowi. Są mogiły obrońców kraju z 1920 roku, bohaterów Polski Podziemnej i Powstania Warszawskiego, a zaraz obok komunistycznej elity z Bolesławem Bierutem i Wiesławem Gomułką. Na trasie naszego spaceru odwiedzimy groby jednych i drugich, bo wszyscy oni są częścią naszej historii. Na spacer po warszawskiej nekropolii zaprasza przewodniczka Natalia Romaniv.

Cmentarz wojskowy służy nie tylko wojsku i politykom. Pochowano tu również znanych i zasłużonych Polaków, ludzi nauki i kultury, pisarzy, sportowców m.in. Juliana Tuwima, Xawerego Dunikowskiego, Władysława Szpilmana, Kazimierza Górskiego, Ryszarda Kapuścińskiego oraz Zbigniewa Religę. 

❗️ Spacer w języku ukraińskim. Читайте українською →

Natalia Romaniv – przewodniczka miejska po Warszawie i pilotka wycieczek. Od ponad dziesięciu lat mieszka w Warszawie, którą ceni za wartość historyczną. Ogromnym sentymentem darzy Kresy Wschodnie, skąd pochodzi.