Program

  • spotkanie
  • online

Program

Zrozumieć pamięć: między reportażem a nauką | spotkanie

30.01.2024
godzina 18:00

Zrozumieć pamięć: między reportażem a nauką | spotkanie

30.01.2024
godzina 18:00

  • spotkanie
  • online
spotkanie online  

Jak rozumieć zwrot ludowy w kontekście przemian polskiej pamięci? Jak wpływa na pamięć narracja reporterska, a jak robią to narzędzia pojęciowe wypracowane przez historię społeczną? Zapraszamy na kolejne spotkanie cyklu dyskusyjnego „Zrozumieć pamięć – Między reportażem a nauką” z udziałem Joanny Kuciel-Frydryszak, autorki publikacji „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” oraz dr hab. Eweliny Szpak, autorki publikacji „Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian”. Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Pakier.

⇒ Wydarzenie będzie transmitowane również online.


W głośnej książce „Chłopki” Joanna Kuciel-Frydryszak sięga do źródeł z przeszłości, by opowiedzieć wielu współczesnym czytelniczkom i czytelnikom historię ich babek i prababek, ich codzienności, obaw i pragnieniu zmiany. W opowieści tej słychać echo debaty społecznej ważnej także z perspektywy dzisiejszej.

Historyczka Ewelina Szpak przedstawia ludność wiejską w PRL, bada reakcję społeczności wiejskiej na zmianę, krytycznie posługując się naukowym pojęciem mentalności. Interesują ją przy tym takie obszary życia, jak polityka, praca, czas wolny, sąsiedztwo, higiena, czy religijność.

Obie książki patrzą na dawny świat okiem niezwykle wrażliwym, a jednak dają nam inny obraz społeczności wiejskiej i otwierają inne perspektywy dla współczesnych tożsamości.

Dr Małgorzata Pakier – kieruje działem naukowym w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest współtwórczynią projektu Genealogie Pamięci i absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu.

Joanna Kuciel-Frydryszak – jest dziennikarką i pisarką, absolwentką Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, autorką m.in. „Służących do wszystkiego”, czy „Iłły. Opowieści o Kazimierze Iłłakowiczównie”.

Dr hab. Ewelina Szpak – pracuje w Instytucie Historycznym Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest historyczką społeczną specjalizującą się w tematyce zdrowia i wsi.
„Zrozumieć pamięć – Między reportażem a nauką”.

Reportaż i nauka to różne języki opisu i sposoby poznawania świata. Jak nauka może czerpać z narracyjnych możliwości i wrażliwego podejścia w reportażu i, vice versa, jak literatura non-fiction może korzystać z zasobu naukowych pojęć i systematyzacji? Czy próba takiego transdyscyplinarnego i transgatunkowego dialogu pozwoli nam lepiej zrozumieć to, co się dzieje z polską i europejską pamięcią? Zapraszamy do dyskusji wokół tych pytań, w których punktem wyjścia będą najciekawsze współczesne publikacje podejmujące tematykę historii i pamięci. Cykl dyskusji „Zrozumieć pamięć” składa się z pięciu rozmów historyków i reporterów.

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Dom Spotkań z Historią
Partner: Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną (Uniwersytet Warszawski)