Program

  • film
  • spotkanie

Program

KINO KRESOWE | „Tam był mi raj. Opowieść o dawnym Stanisławowie” | pokaz filmu i spotkanie

22.11.2023
godzina 18:00

KINO KRESOWE | „Tam był mi raj. Opowieść o dawnym Stanisławowie” | pokaz filmu i spotkanie

22.11.2023
godzina 18:00

  • film
  • spotkanie
film spotkanie  

Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego zrealizowanego przez „Studio Filmowe Lwów” Nowego Kuriera Galicyjskiego, największej polskiej gazety wydawanej na Ukrainie. Po projekcji rozmowa z twórcami filmu - reżyserem dr Jarosławem Krasnodębskim (IPN) i autorem scenariusza Eugeniuszem Sało (Kurier Galicyjski) oraz prof. Adamem Ostankiem (WAT), badaczem historii Stanisławowa.

Spotkanie poświęcimy także pamięci zmarłego we wrześniu znanego dziennikarza Tadeusza Olszańskiego, urodzonego w Stanisławowie, autora książek o rodzinnym mieście „Kresy kresów. Stanisławów” oraz „Stanisławów jednak żyje”. Spotkanie poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski.

dr Jarosław Krasnodębski – reżyser filmu, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce Kresów Wschodnich, pracownik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, autor książek „Z Wilna nad Wilią do »Wilna nad Wisłą«. Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948)", „Stanisławów na dobre i na złe. Wspomnienia i relacje Polaków”, „Nie tylko Mickiewicz… Wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa”, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Res Carpathica, współpracuje stale z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku.

Eugeniusz Sało – autor scenariusza filmu, dziennikarz Nowego Kuriera Galicyjskiego, reporter Informacyjnej Agencji Radiowej we Lwowie, rzecznik prasowy Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów.

dr hab. Adam Ostanek – historyk, doktor habilitowany, profesor Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalista w zakresie historii najnowszej Polski oraz historii wojskowości, badacz dziejów Stanisławowa. Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Organizacji i Zarządzania WAT. Prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Autor licznych książek i publikacji dotyczących historii wojskowości, stosunków polsko-ukraińskich w południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej oraz spraw związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wydarzenie odbywa się w ramach Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizowanych przez Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz DSH.

Współorganizatorzy: Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Nowy Kurier Galicyjski, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej