Program

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Czar kresowych szkieł – Naliboki i Urzecze

17.01.2024
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Czar kresowych szkieł – Naliboki i Urzecze

17.01.2024
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Osiemnasty rok cyklu „Opowieści z Kresów” rozpoczynamy wyprawą do słynnych radziwiłłowskich hut szkła w Nalibokach na Nowogródczyźnie i Urzeczu na Mińszczyźnie, gdzie powstała także pierwsza w tej części Europy fabryka zwierciadeł. Tomasz Kuba Kozłowski przypomni historię obu manufaktur i zaprezentuje wytwarzane w nich luksusowe szkła stołowe oraz tzw. szkło kryształowe. 

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.