Program

  • spotkanie
  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Być gościem w katastrofie” | spotkanie z Tomaszem Szerszeniem

29.02.2024
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Być gościem w katastrofie” | spotkanie z Tomaszem Szerszeniem

29.02.2024
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Szerszeniem, autorem książki „Być gościem w katastrofie”, które poprowadzi Zofia Król.

„Być gościem w katastrofie” to antropologiczny esej o patrzeniu na obrazy wojny w Ukrainie. To próba opowiedzenia o tej wojnie poprzez jej wizualność, poprzez sztukę. Co to bowiem znaczy dziś: patrzeć, zaczynać, uchodzić, cierpieć, przeżywać, nienawidzić, dokumentować, przekraczać, dekolonizować, pisać? To również opowieść o charkowskim Domu „Słowo”, w której – niczym w soczewce – odbijają się losy ukraińskiej kultury ostatnich stu lat. I na sam koniec: to książka o próbie odnalezienia się w tej wojennej historii, o mediowaniu między obiektywnym, badawczym dystansem a afektywnym zaangażowaniem.

Tomasz Szerszeń napisał książkę rewelacyjną, dał zarys nowej antropologii wojny, a może lepiej powiedzieć – wynalazł nowy język, w którym wybrzmiewają, odsłaniane właśnie, dyskursy poszerzające horyzont tego, co było polem „niemożliwości”.
prof. Roch Sulima

Tomasz Szerszeń (ur. 1981) – eseista, antropolog kultury, artysta wizualny. Autor książek „Wszystkie wojny świata” (2021), „Architektura przetrwania” (2017) i „Podróżnicy bez mapy i paszportu” (2015), redaktor antologii „Oświecenie, czyli tu i teraz” (2021, z Łukaszem Rondudą). W Instytucie Sztuki PAN kieruje Pracownią Antropologii Kultury i Sztuk Audiowizualnych, jest redaktorem kwartalnika „Konteksty”, współtworzył też pismo „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Był współkuratorem wystaw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Galerii Studio, współautorem projektów teatralnych pokazywanych w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Biennale Warszawa, w Chile i w Japonii. Jego projekty fotograficzne prezentowano na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Kilkukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rządu Francuskiego, miasta stołecznego Warszawy. Jego książka „Wszystkie wojny świata” otrzymała Nagrodę Literacką Znaczenia, Nagrodę Główną Academia 2022 i była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia.