Program

  • wokół wystaw

Program

WARSZAWA SIEMASZKI! | Jerzy S. Majewski | oprowadzanie

09.03.2024
godzina 17:00

WARSZAWA SIEMASZKI! | Jerzy S. Majewski | oprowadzanie

09.03.2024
godzina 17:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Spójrz na wystawę zdjęć Zbyszka Siemaszki z perspektywy varsviniasty, Jerzego S. Majewskiego, historyka sztuki, dziennikarza, autora książek varsavianistycznych i bloga „Miasta Rytm”.

Oprowadzanie odbywa się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie „ZBYSZKO SIEMASZKO. FOTOGRAF WARSZAWY”

Zdjęcie: Budowa Ściany Wschodniej, ok. 1965 Istotnym elementem kompozycji założenia są trzy wieżowce mieszkalne. Władze zamierzały je obniżyć, zmniejszając też na przełomie lat 50. i 60. normy wysokości mieszkań do 2,5 metra. Zbigniewowi Karpińskiemu, głównemu projektantowi, w 1962 roku udało się uzyskać audiencję u Zenona Kliszki, najbliższego współpracownika Władysława Gomułki i członka Biura Politycznego KC PZPR. Karpiński przekonał Kliszkę do powrotu wieżowców o wysokości ok. 80 metrów. Władze partyjne musiały też wyrazić zgodę na użycie deficytowego w PRL-u aluminium do wykończenia tej prestiżowej inwestycji. Fot. NAC

Zdjęcie: Budowa Ściany Wschodniej, ok. 1965 Istotnym elementem kompozycji założenia są trzy wieżowce mieszkalne. Władze zamierzały je obniżyć, zmniejszając też na przełomie lat 50. i 60. normy wysokości mieszkań do 2,5 metra. Zbigniewowi Karpińskiemu, głównemu projektantowi, w 1962 roku udało się uzyskać audiencję u Zenona Kliszki, najbliższego współpracownika Władysława Gomułki i członka Biura Politycznego KC PZPR. Karpiński przekonał Kliszkę do powrotu wieżowców o wysokości ok. 80 metrów. Władze partyjne musiały też wyrazić zgodę na użycie deficytowego w PRL-u aluminium do wykończenia tej prestiżowej inwestycji. Fot. NAC

Fotograf Zbyszko Siemaszko był świadkiem odbudowy i stawania się na nowo powojennej Warszawy czasów PRL-u. W swoim obiektywem dokumentował błyskawicznie dokonujące się zmiany w przestrzeni miasta. Koncentrował się głównie na urbanistyce i architekturze, ale w jego twórczości nie brak zdjęć o bardziej reportażowym charakterze. Zapraszamy do udziału w spotkaniu z wybitnym varsavianistą, Jerzym S. Majewskim i do wysłuchania jego niezwykłej opowieści o Warszawie lat 50. i 60. – rozświetlonej neonami, nowoczesnej, odbudowującej się, modernistycznej. Wspólnie przeniesiemy się m.in. na piękne, piaszczyste, nadwiślańskie plaże, ulice i place Śródmieścia, Muranowa, Pragi, Żoliborza.

„Zbyszko Siemaszko. Fotograf Warszawy” to nowa wystawa Domu Spotkań z Historią, prezentująca ponad 200 zdjęć z imponującego artystycznego dorobku fotografa, na której zobaczymy Warszawę Zbyszka Siemaszki z lat 50. i 60.

Twórca fotografował ją dniem i nocą, eksperymentował z perspektywą, szukał ciekawych ujęć. Pokazywał stolicę jak dynamiczną, nowoczesną metropolię, rozświetloną neonami. Dokumentował jej odbudowę, fotografował nową architekturę i odnowione zabytki, ruchliwe centrum miasta i Pragę, osiedla mieszkaniowe i plaże nad Wisłą. Starannie planował kadr, atmosferę i estetykę zdjęcia, ale też łapał na gorąco uliczne scenki i z bliska przyglądał się przechodniom.

Jako fotoreporter tygodnika „Stolica” realizował różne tematy, pokazując życie codzienne w realiach PRL-u. Był artystą miejskiej fotografii dokumentalnej. 

To pierwsza tak obszerna i przekrojowa prezentacja twórczości Zbyszka Siemaszki, czerpiąca zarówno ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego jak i Agencji FORUM. Na wystawie będzie można zobaczyć nie tylko jego fotografie i wybrane okładki  Tygodnika „Stolica” ze zdjęciami Siemaszki, ale także oryginalne aparaty fotograficzne twórcy. Kuratorami wystawy są Katarzyna Madoń-Mitzner oraz Krzysztof Wójcik, varsavianistyczne opisy zdjęć opracował Jerzy S. Majewski. Więcej informacji o wystawie →

ZBYSZKO SIEMASZKO urodził się w 30 sierpnia 1925 roku w Wilnie. Jego ojcem był znany fotograf Leonard Siemaszko, który wraz z żoną Tatianą prowadził atelier fotograficzne, a później także sklep z aparatami. Leonard pracował również jako fotoreporter, m.in. dla „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, oraz portretował Józefa Piłsudskiego. Zbyszko i dwaj jego starsi bracia – Leonard i Henryk – od dziecka przyuczali się do zawodu.

W czasie II wojny Siemaszko, jako 19-latek, wstąpił do 3. Wileńskiej Brygady AK (pseudonim „Swojak”). Dokumentował życie partyzantów – wykonał wówczas kilkaset zdjęć. Ciężko ranny w czasie jednej z akcji, trafił do niemieckiej niewoli, skąd został odbity. W 1945 roku wraz z rodziną opuścił Kresy. W Katowicach Siemaszkowie znów prowadzili zakład fotograficzny. Zbyszko zrobił tam maturę i podjął pracę fotoreportera w tygodniku „Odra”. W 1948 roku przenieśli się do Warszawy. Rodzice otworzyli przy placu Narutowicza kolejny zakład fotograficzny. Zbyszko studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, ale wkrótce zatrudnił się w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym, gdzie prowadził pracownię dokumentacji fotograficznej. Odtąd całe swoje życie związał z Warszawą i z fotografowaniem. Jego mentorem był wybitny fotograf architektury Edmund Kupiecki. To on wprowadził go w 1951 roku do Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1951–1963 Siemaszko systematycznie dokumentował odbudowę miasta dla Państwowego Przedsiębiorstwa Konserwacji Architektury Monumentalnej. W 1953 roku dołączył do zespołu tygodnika „Stolica”; jego zdjęcia należały do najczęściej publikowanych – był autorem okładek do 222 numerów. Wydał też m.in. dwa autorskie albumy o Warszawie (1964 i 1968). Od 1969 do 1990 roku pracował jako fotoreporter tygodnika „Perspektywy” i realizował swoje projekty autorskie. Jeździł po Polsce i latał nad Polską. Zrobił m.in. tysiące zdjęć lotniczych miast i miasteczek na zlecenie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Zmarł w 2015 roku.

Zawsze fotografował w terenie, nie interesowała go praca w atelier. Zakład „Fotografia Siemaszkowie” przejął po Leonardzie jego wnuk Maciej, a obecnie prowadzą go prawnuk, Filip Siemaszko z żoną Anną. Kolekcja w sumie kilkunastu tysięcy zdigitalizowanych fotografii Zbyszka Siemaszki znajduje się w Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz w Polskiej Agencji Fotografów FORUM. Wciąż opracowywane i udostępniane są nowe jego zdjęcia.