Program

  • spotkanie
  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Pomiędzy. Krótka historia Warszawy” | Spotkanie z prof. Jerzym Kochanowskim

05.04.2024
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Pomiędzy. Krótka historia Warszawy” | Spotkanie z prof. Jerzym Kochanowskim

05.04.2024
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

O burzliwej historii Warszawy napisano już wiele, ale czy wszystko? Zapraszamy na spotkanie z prof. Jerzym Kochanowskim, poświęcone książce „Pomiędzy. Krótka historia Warszawy”. 

W swojej najnowszej książce prof. Jerzy Kochanowski na nowo opisuje historię miasta, którego tożsamość definiowało bycie "pomiędzy" Wschodem, a Zachodem. Będziemy dyskutować o wpływie  kluczowych historycznych wydarzeń na dzisiejsze oblicze stolicy; a także o tym jak pisać biografię miasta - o potrzebach, brakach i błędach przy pisaniu historii miast.
Spotkanie uzupełni prezentacja ilustracji zawartych w książce, pochodzących ze zbiorów Muzeum Warszawy.

Książka dostępna w Księgarni XX wieku. Wydawca: Muzeum Warszawy. 

W spotkaniu udział wezmą:
dr hab. Mikołaj Madurowicz – geograf, pracuje na Wydziale Geografii UW, przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, współpracownik Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego; 

prof. dr hab. Małgorzata Karpińska – historyczka zajmująca się epoką XIX wieku, a także dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW; 

dr Paweł Weszpiński – geograf i kartograf, Członek Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN oraz eksperckiego Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Autor publikacji, wykładów i wystaw o dawnej kartografii Warszawy oraz map do dziejów miasta, kurator Gabinetu Planów i Map Warszawy w Muzeum Warszawy; 

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski – historyk, pracuje na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał na uniwersytetach w Moguncji i w Jenie (RFN), stypendysta m.in. na uniwersytetach w Toronto (Kanada) i w Stanford University (USA). Zajmuje się społeczną i kulturową historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., w tym dziejami migracji przymusowych. Ostatnie publikacje: „Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944–1989”, Warszawa 2010 i 2015 (tłum. niem. 2013, ang. 2017); „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957”, Kraków 2017 (tłum. ang. 2023); „Wolne miasto? Zakopane 1956-1970”, Kraków 2019; „Pomiędzy. Krótka historia Warszawy”, Warszawa 2023.