Program

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Nad Dniestrem, Dnieprem i Morzem Czarnym. Ukraina Zygmunta Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża)

17.04.2024
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Nad Dniestrem, Dnieprem i Morzem Czarnym. Ukraina Zygmunta Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża)

17.04.2024
godzina 12:00

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa  

200. rocznica urodzin, którą Sejm RP uczcił, ustanawiając rok 2024 Rokiem Zygmunta Miłkowskiego, to okazja do przypomnienia niezwykle barwnego życiorysu tego działacza niepodległościowego, konspiratora, pułkownika Powstania Styczniowego i jednego z najpłodniejszych polskich pisarzy. Urodzony nad Dniestrem, wykształcony w Odessie i Kijowie, doskonale znał historię Rusi, realia życia na Ukrainie i ukraińską wieś. Im też poświęcił dziesiątki swoich utworów publikowanych pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż. Prezentacja poświęcona Zygmuntowi Miłkowskiemu i obrazowi Ukrainy, jaki pozostawił na kartach swych utworów, ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Zygmunt Miłkowski (pseud. Teodor Tomasz Jeż)

Zygmunt Miłkowski (pseud. Teodor Tomasz Jeż)

Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.