Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

Cykl warszawski: INTERWENCJA

25.04.2024
godzina 18:00

Cykl warszawski: INTERWENCJA

25.04.2024
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
spotkanie cykle  

Nowy cykl interwencyjny! Będziemy opowiadać o sprawach bulwersujących opinię publiczną.

Warszawa to miasto dynamicznych przemian w przestrzeni publicznej. Niestety, nie zawsze towarzyszy im troska o miejsca ważne dla jej mieszkanek i mieszkańców oraz symboliczne dla tożsamości miasta. W ostatnich trzech dekadach straciliśmy wiele cennych obiektów architektonicznych, takich jak Supersam, pawilon Chemii, kino Skarpa, Moskwa i Praha. Co gorsza, wyburzenia zabytków wciąż trwają.

W ramach cyklu interwencyjnego, we współpracy z inicjatywą "Tu było, tu stało", będziemy analizować działania i pomysły, które budzą różne emocje. Koncepcja i prowadzenie: Patrycja Jastrzębska, "Tu było, tu stało". Cykl zainaugurujemy spotkaniem wokół wystawy "Zbyszko Siemaszko. Fotograf Warszawy", podczas którego zastanowimy się, jak dzisiaj jest postrzegana i traktowana architektura PRL-u. 

Goście:
Marcin Dawidowicz – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie. Autor wielu opinii eksperckich, opracowań oraz publikacji z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. Pracował w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie oraz w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, gdzie uczestniczył m.in. w procesach wdrażania nowoczesnych sposobów zarządzania w administracji oraz współczesnych narzędzi interpretacji dziedzictwa.

Małgorzata Kuciewicz – Grupa Projektowa CENTRALA. Założona w 2001 roku. Projektowanie postrzegają jako proces twórczy, który nie może odbywać się w oderwaniu od współczesnej myśli filozoficznej i innych dziedzin sztuki. Centrala zajmuje się poszerzaniem pola debaty o architekturze, inspirowaniem interdyscyplinarnych działań związanych z Architekturą i dizajnem, tworzeniem projektów artystycznych służących krytycznej wypowiedzi na temat polskiej przestrzeni.

Prowadząca:
Patrycja Jastrzębska  –  historyczka sztuki, przewodniczka miejska oraz autorka i redaktorka serwisu "Tu było, tu stało". W 2022 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy w dziedzinie upowszechniania kultury. W ramach tego stypendium przygotowała publikację pod tytułem "Przemiany w krajobrazie Warszawy po 1989 roku", w której przeanalizowała zmiany w strukturze miasta dokonane przez ostatnie trzy dekady.