Program

  • spotkanie

Program

Zrozumieć pamięć: między reportażem a nauką | Katarzyna Surmiak-Domańska i Michał Bilewicz | spotkanie

26.04.2024
godzina 18:00

Zrozumieć pamięć: między reportażem a nauką | Katarzyna Surmiak-Domańska i Michał Bilewicz | spotkanie

26.04.2024
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Jak nauka może wykorzystać narracyjne techniki oraz wrażliwe podejście, które są charakterystyczne dla reportażu? Z drugiej strony, jak literatura non-fiction może korzystać z bogactwa naukowych pojęć i ich systematyzacji? Próba odkrycia przemilczanej historii rodzinnej podejmowana w reportażu "Czystka" autorstwa Katarzyny Surmiak-Domańskiej oraz analiza społecznej psychologii Polaków i Polek opisana przez Michała Bilewicza w publikacji "Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości" będą punktem wyjścia do zrozumienia wpływu historycznej traumy na polską i europejską pamięć. Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Pakier.

⇒ Wydarzenie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy oraz transmitowane online. 

Dr Małgorzata Pakier – kieruje działem naukowym w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest współtwórczynią projektu Genealogie Pamięci i absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu.

Katarzyna Surmiak-Domańska – jest dziennikarką związaną z Gazetą Wyborczą i Polską Szkołą Reportażu, autorka m.in. „Czystki” i „Mokradełka”.

Prof. Michał Bilewicz – jest psychologiem społecznym i socjologiem. W swoich badaniach zajmuje się m.in. mniejszościami, tożsamością społeczną, psychologią polityczną i psychologią stosunków międzygrupowych.
„Zrozumieć pamięć – Między reportażem a nauką”.

Reportaż i nauka to różne języki opisu i sposoby poznawania świata. Jak nauka może czerpać z narracyjnych możliwości i wrażliwego podejścia w reportażu i, vice versa, jak literatura non-fiction może korzystać z zasobu naukowych pojęć i systematyzacji? Czy próba takiego transdyscyplinarnego i transgatunkowego dialogu pozwoli nam lepiej zrozumieć to, co się dzieje z polską i europejską pamięcią? Zapraszamy do dyskusji wokół tych pytań, w których punktem wyjścia będą najciekawsze współczesne publikacje podejmujące tematykę historii i pamięci. Cykl dyskusji „Zrozumieć pamięć” składa się z pięciu rozmów historyków i reporterów.

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Dom Spotkań z Historią
Partner: Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną (Uniwersytet Warszawski)