Edukacja

  • wokół wystaw
  • warsztaty
  • szkoła ponadpodstawowa
  • szkoła podstawowa

Edukacja

Zajęcia na wystawie „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”

Zajęcia na wystawie „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”


wokół wystaw warsztaty szkoła ponadpodstawowa szkoła podstawowa  

Uczniów i uczennice szkół podstawowych i średnich zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych na wystawie „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”. W trakcie warsztatów będziemy analizowali różne rodzaje postaw, zachowań i wyborów ludzi w obliczu Zgłady Żydów z uwzględnieniem specyfiki sytuacji okupacyjnej w różnych częściach Europy. Każde spotkanie składa się z trzech części:

  • przygotowania do zwiedzania wystawy oraz omówienie głównego przesłania wystawy, które brzmi: „W kluczowych momentach każda osoba podejmuje decyzje i … każda decyzja jest indywidualna”.
  • ćwiczenia na wystawie i próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tak wielu aktywnie lub biernie uczestniczyło w tym procesie?
  • podsumowanie pracy na wystawie w formie działań artystycznych.

Zapisy na zajęcia: j.urban@dsh.waw.pl, tel. 22 255 05 05

O WYSTAWIE

W nazistowskich Niemczech i zdominowanej przez Niemców Europie zachowania ludzi były różne. Z jednej strony można było dostrzec wielorakie przejawy niezgody na zło: od drobnych gestów solidarności z ofiarami po czynne próby niesienia pomocy. Z drugiej — akceptację Zagłady: od podporządkowania się antyżydowskim dekretom po gorliwą kolaborację ze sprawcami.

Wystawa poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu. Jak to możliwe, że doszło do Zagłady? Kluczowa rola Adolfa Hitlera i innych nazistowskich przywódców nie podlega dyskusji, ale Zagłada byłaby niemożliwa bez zaangażowania wielu innych osób. Jaką rolę odegrali zwykli ludzie? Dlaczego większość z nich godziła się na prześladowania Żydów lub wręcz do nich dołączała? Dlaczego niektórzy robili to z zapałem? Dlaczego tak niewielu pomagało ofiarom? Dowiedz się więcej.