Program

  • spacer
  • cykle

Program

KRESOWA WARSZAWA | Cmentarz wojskowy na Powązkach. Konspiratorzy i powstańcy z Kresów | spacer

18.08.2024
godzina 12:00

KRESOWA WARSZAWA | Cmentarz wojskowy na Powązkach. Konspiratorzy i powstańcy z Kresów | spacer

18.08.2024
godzina 12:00

  • spacer
  • cykle
spacer cykle  

Z okazji 80. rocznicy akcji „Burza” zapraszamy na spacer alejkami Powązek Wojskowych, podczas którego przypomnimy znane postacie urodzone na Kresach, uczestniczące w konspiracji i walkach zbrojnych w 1944 roku na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, a także osoby z kresowym rodowodem walczące w Powstaniu Warszawskim. Uczestników prosimy o przyniesienie zniczy!

Przewodnik: Tomasz Kuba Kozłowski
⇒Miejsce zbiórki: Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Powązkowska 43/45

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów – organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” i „Kresowa Warszawa".