Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Daj nam siłę wytrwania… Kresowianie w Powstaniu Warszawskim | Tomasz Kuba Kozłowski | prezentacja

21.08.2024
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Daj nam siłę wytrwania… Kresowianie w Powstaniu Warszawskim | Tomasz Kuba Kozłowski | prezentacja

21.08.2024
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

80. rocznica Powstania Warszawskiego jest okazją  do przypomnienia znaczącego udziału postaci z kresowym rodowodem walczących o wyzwolenie stolicy: Krystyny Krahelskiej, Stanisławy Paleolog, Jana Mazurkiewicza, Emila Kumora, Henryka Roycewicza, Czesława Szczubełka, Andrzja Czaykowskiego, Edwarda Zürna.


🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Współorganizator:  Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej