Program

  • inne

Program

BUDOWAŁAM BARYKADĘ | wydarzenie teatralne

04.08.2024
godzina 16:00

BUDOWAŁAM BARYKADĘ | wydarzenie teatralne

04.08.2024
godzina 16:00

  • inne
inne  

Młodzież z Ogniska Teatralnego „U Machulskich” oraz Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, podążając za narracją napisanych 30 lat po Powstaniu Warszawskim, poetyckich miniatur Anny Świrszczyńskiej z tomu „Budowałam barykadę”, przygotowuje wydarzenie teatralne o czasach, o których często trudno jest mówić.

reżyseria: Adam Biernacki
W tym roku przypada 80. rocznica Powstania Warszawskiego.
Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Rozkaz podjęcia walki wydał Komendant Główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski pseudonim Bór. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem było wyzwolenie okupowanej przez Niemców stolicy oraz niepodległa Polska. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców od 1939 roku Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Walki dotknęły także cywili, mieszkańcy Warszawy byli narażeni na bombardowania i rozstrzeliwani, głodowali ukryci w piwnicach. 2 października 1944 poddali się ostatni powstańcy walczący w Śródmieściu. Po 63 dniach walki nastąpiła kapitulacja powstania, a Heinrich Himmler rozkazał zrównać miasto z ziemią.

Poetka Anna Świrszczyńska ps. „Świr” w tomie „Budowałam barykadę” opisała miasto bez wody, światła i żywności, w którym nikt nie widział, czy przeżyje kolejny dzień. Opisała walkę i samych powstańców - wśród nich dwunastoletnie dzieci, które przenosiły meldunki czy rzucały w czołgi butelki z benzyną, czternastoletnią sanitariuszkę, która zasypia z myślą, że gdyby wszystkie kule na świecie trafiły w nią, to nie mogłyby już trafić w nikogo innego.